מכרזים

מזה יותר משני עשורים אנו נמצאים בחזית המשפטית המלווה את ההתפתחויות בתחום המכרזים בארץ. דיני המכרזים, כתחום ייחודי של המשפט המנהלי, זוכים לבמה מרכזית בפסיקת בתי המשפט המנהליים ובית המשפט העליון. לצד קיומו של החוק והתקנות בקשר עם חובת המכרזים, תחום היריעה של הפרשנות המשפטית הוא רחב ומתחדש. את העקרונות המשפטיים המורכבים אנו מיישמים במומחיות במכרזים אותם אנו מלווים, בין אם בעריכת המכרז מטעם הגוף המזמין, ובין אם מטעם מגיש ההצעה.

כמשרד המוכר ומוערך בתחום מומחיות המכרזים, אנו מלווים ועדות מכרזים של גופים ממשלתיים העורכות מכרזים רחבי היקף, מקומיים ובינלאומיים, בעיקר בתחום התשתיות. הניסיון שלנו כולל את הפרויקטים המשמעותיים ביותר בישראל בתחום התחבורה, המים, האנרגיה והבטחון. הליך העריכת המכרז דורש מומחיות וניסיון בגיבוש תנאי הסף, על המשמעויות המשפטיות והמקצועיות של העניין, עריכת הזמנות להצעות, חוזים רלבנטיים העומדים בלב התיחור, לרבות השלמת מסמכים ומפרטים טכניים, ויעוץ שוטף לועדת המכרזים בקשר עם ניסוח ופרסום המכרז. היעוץ שלנו ממשיך בליווי שאלות ההבהרה מהמתמודדים הפוטנציאליים, תיקונים למסמכי המכרז, כנסי מציעים, וכמובן בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה בסופו של ההליך.

מצד החברות המשתתפות כמציעים, אנו מייצגים חברות תשתית, מממנים, חברות מיחשוב, נותני שירות בתחום הרפואה והקהילה, ועוד. אנו מלווים את לקוחותינו ביעוץ לקראת הרכבת קבוצת מתמודדים וגיבוש הסכמים עם שותפים להצעה, הכנת ההצעה, בדיקת מסמכי המכרז לצורך שאלות הבהרה וגיבוש הצעה. בהמשך להחלטות ועדת המכרזים והליך העיון בהצעות מתמודדים אנו מייעצים בכל הקשור להגשת עתירות ובייצוג בפני הערכאות הרלבנטיות. 

‘Very precise high edge legal services in tender law and infrastructure. Very knowledgeable and reliable. Very outgoing and humble. Liked by the courts.‘

‘Able to give a quick and thorough response to all the issues concerning the world of tenders. The customers appreciate them very much.‘

- Legal 500